Inwestycje Alternatywne

Inwestycje alternatywne – termin inwestycji alternatywnych obejmuje bardzo szeroki wachlarz produktów, od inwestycji w metale szlachetne czy nawet przemysłowe, a kończąc na inwestycjach w dzieła sztuki, monety, wina, whisky, stare samochody i przedmioty kolekcjonerskie. Do inwestycji alternatywnych możemy także zaliczyć fundusze hedgingowe, private equity, fundusze funduszy czy produkty strukturyzowane. Jedną z ciekawszych i zyskowniejszych form inwestycji alternatywnych są akcje spółek na rynku niepublicznym. Możemy tu wymienić akcje pracownicze, jak i akcje spółek przygotowywanych do debiutu na NewConnect. Najważniejszą cechą inwestycji alternatywnych jest różnica tej formy inwestowania w stosunku do tradycyjnych sposobów pomnażania kapitału. Głównym celem jest tutaj zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego poprzez zgromadzenie w nim aktywów charakteryzujących się różnym ryzykiem i różnymi stopami zwrotu. Najważniejsze cechy tego rodzaju inwestycji to:

– potencjał do osiągnięcia wyższych stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko,
– relatywnie niską korelację z tradycyjnymi instrumentami,
– wykorzystanie zróżnicowanych strategii inwestycyjnych i możliwość ich zmiany, m.in. dźwigni finansowej i krótkiej sprzedaży,
– skoncentrowanie na osiągnięciu absolutnej stopy zwrotu
– podleganie mniejszym regulacjom